Yayin Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

514
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
Birleşmiş Milletler
Sözleşme
Birleşmiş Milletler
2002
Bu Sözleşme'nin amacı sınıraşan örgütlü suçların önlenmesi ve daha etkili bir şekilde mücadele edilmesi için işbirliğini geliştirmektir.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Birleşmiş Milletler (BM)
Uluslararası Ceza ve İnsancıl Hukuk
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.