Yayin Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme

515
Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme
Birleşmiş Milletler
Sözleşme
Birleşmiş Milletler
1948
9 Aralık 1948 tarihinde Paris’te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 260 A (III) sayılı Kararıyla kabul edilip, imza, onay ve katılıma açılmıştır. Sözleşme 13. maddeye uygun olarak 12 Ocak 1951 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Birleşmiş Milletler (BM)
Soykırım
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.