Yayin İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı ILO Sözleşmesi

516
İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı ILO Sözleşmesi
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
Sözleşme
Birleşmiş Milletler
1985
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine, 7 Haziran 1985 tarihinde Cenevre’de yaptığı Yetmiş birinci Oturumunda, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı; İşçinin işinden kaynaklanan rahatsızlık, hastalık ve yaralanmaya karşı korunmasının, Anayasası gereğince, Uluslararası Çalışma Örgütü’ne verilmiş görevlerden biri olduğunu işaret ederek, Oturum gündeminin 4 üncü maddesini oluşturan İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin bazı tekliflerin kabulüne ve bu tekliflerin bir uluslararası sözleşme şeklini almasına karar vererek, İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi, 1985 olarak adlandırılacak olan sözleşmeyi kabul eder.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Birleşmiş Milletler (BM)
Çalışma Hakkı
İşçiler/Çalışanlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.