Yayin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği - İnsan Haklarını Savunma Hakkının Korunması Bilgi Belgesi: 29

517
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği - İnsan Haklarını Savunma Hakkının Korunması Bilgi Belgesi: 29
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Bilgi Notu
Birlesmis Milletler
2004
Elinizdeki Genel Bilgilendirme Belgesi, paha biçilmez çalışmalarında insan hakları savunucularını desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Belge, en basta Devlet organlarına, ulusal ve uluslararası hükümet dışı kuruluşlara, Birleşmiş Milletler personeline, özel sektörün önde gelen aktörlerine (ulus ötesi şirketler dahil) ve nihayet insan hakları savunucularına yöneliktir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Genel
İnsan Hakları Savunucuları
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.