Yayin İşkenceye Karşı Komite Türkiye Sonuç Gözlem Raporu 2010

518
İşkenceye Karşı Komite Türkiye Sonuç Gözlem Raporu 2010
BM İşkenceye Karşı Komite
Nihai Gözlem Raporu
Birleşmiş Milletler
2010
İşkenceye Karşı Komite, Türkiye’nin üçüncü dönemsel raporunu (CAT/C/TUR/3) 3-4 Kasım 2010 tarihlerinde yaptığı 959 ve 960’ıncı toplantılarında değerlendirmiş (CAT/C/SR.959 ve 960), 975’inci toplantısında da aşağıdaki sonuç gözlemlerini ve tavsiyeleri (CAT/C/SR.975) benimsemiştir. ...
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İşkenceye Karşı Komite
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.