Yayin Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Genel Tavsiye Kararı 30 - Çatışmanın Önlenmesi, Çatışma ve Çatışma Sonrası Durumlarda Kadına İlişkin

519
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Genel Tavsiye Kararı 30 - Çatışmanın Önlenmesi, Çatışma ve Çatışma Sonrası Durumlarda Kadına İlişkin
BM Kadına Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Genel Tavsiye Kararı
Birleşmiş Milletler
2013
KADINA YÖNELİK HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ Kadına Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Çatışmanın Önlenmesi, Çatışma ve Çatışma Sonrası Durumlarda Kadına İlişkin 30 No’lu Genel Tavsiye Kararı I. Giriş II. Genel Tavsiye Kararının Kapsamı III. Sözleşmenin çatışma önlenmesi, çatışma ve çatışma sonrasın durumlara uygulanması A. Sözleşmenin bölgesel ve bölge dışına uygulanması B. Sözleşmenin Devlet ve devlet dışı aktörlere uygulanması C. Sözleşmenin tamamlayıcılığı ve uluslararası beşeri hukuku, mülteci ve ceza hukuku D. Sözleşme ve Güvenlik Konseyinin kadın, barış ve güvenliğe ilişkin gündemi IV. Sözleşme ve çatışmanın önlenmesi, çatışma ve çatışma sonrası durumlar A. Kadın ve çatışmanın önlenmesi B. Çatışma ve çatışma sonrası bağlamlarda kadın V. Sonuç A. İzleme ve raporlama B. Sözleşmenin onaylanması ve katılım
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadın Hakları
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.