Yayin Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi 1986-2013

52
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi 1986-2013
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Genel Tavsiye Kararı
Birleşmiş Milletler
2013
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'nin 1986-2013 yılları arasında yayınladığı 1'den 29'a kadarki Tavsiye Kararları.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadın Hakları
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.