Yayin Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri

520
Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri
Birleşmiş Milletler
Bildiri/Bildirge/Beyanname
Birleşmiş Milletler
1993
Bileşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
BM Genel Kurulu/Konferansı
Kararlar
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.