Yayin Kadınlara Karşı Ayrımcılık: Sözleşme ve Komite BM Bilgi Belgesi No.22

522
Kadınlara Karşı Ayrımcılık: Sözleşme ve Komite BM Bilgi Belgesi No.22
Birleşmiş Milletler
Bilgi Notu
Birleşmiş Milletler
1993
Kadınların ve kız çocuklarının insan hakları evrensel insan haklarının vazgeçilmez, ayrılmaz ve bölünmez bir parçasıdır. Kadınların politik, sivil, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde tam ve eşit katılımı ve cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığın kaldırılması konuları uluslararası toplumun öncelikli hedefleridir. Buna uygun olarak "Sözleşme ve Komite" konulu 22 No'lu Bilgi Notu.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.