Yayin Medeni Ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme

523
Medeni Ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Birleşmiş Milletler
Sözleşme
Birleşmiş Milletler
1966
16 Aralık 1966 tarihli, 2200A (XXI) sayılı Genel Kurul Kararıyla kabul edilmiş ve imza, onay ve katılmaya açılmıştır. 49. Madde uyarınca, 23 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Birleşmiş Milletler (BM)
Medeni ve Siyasi Haklar
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.