Yayin Medeni Ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol

524
Medeni Ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol
Birleşmiş Milletler
Sözleşme
Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralık 1966 tarih ve 2200 A (XXI) sayılı Kararıyla kabul edilip imza, onay ve katılıma açılmıştır. İhtiyari Protokol 9. maddeye uygun olarak 23 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Protokole Taraf Devletler, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin (bundan böyle Sözleşme diye anılacaktır) amaçlarını gerçekleştirmek ve bu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla, Sözleşmenin IV. bölümüne göre kurulan İnsan Hakları Komitesine (bundan böyle Komite diye anılacaktır), bu Protokolde düzenlendiği gibi, Sözleşmede yer alan hakların ihlalinden mağdur olduğunu iddia eden bireylerden gelen şikayetleri alma ve değerlendirme yetkisi tanımanın uygun olduğunu dikkate alarak; Aşağıdaki hükümlerde anlaşmışlardır: ...
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Birleşmiş Milletler (BM)
Medeni ve Siyasi Haklar
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.