Yayin İHD 2011 Yılı Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Raporu

528
İHD 2011 Yılı Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Raporu
İnsan Hakları Derneği (İHD)
Raporlar
Ankara
2011
İHD 2011 Yılı Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Raporu Bu raporda yer alan bilgiler, İHD şubelerine yapılan bireysel başvurular, İHD şubelerinin oluşturduğu İnsan Hakları İnceleme ve Araştırma Komisyonlarının raporları, yerel ve ulusal basın ve yayın organlarında yer alan haberler, diğer sivil toplum örgütlerinin raporları ve resmi kurumların verilerinden derlenerek, İHD GENEL MERKEZİ DOKÜMANTASYON BİRİMİ tarafından hazırlanmıştır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.