Yayin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulama Yönergesi: Adil Karşılık (Hakkaniyet Uygun Tatmin) Talepleri

530
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulama Yönergesi: Adil Karşılık (Hakkaniyet Uygun Tatmin) Talepleri
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Yönetmelik
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
2007
Adil karşılığa (just satisfaction / hakkaniyete uygun tatmine) hükmedilmesi, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi tarafından İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Protokollerinin ihlaline karar verilmesinin otomatik bir sonucu değildir. Sözleşme'nin 41. maddesinin ifadesine göre, Mahkemenin sadece iç hukukta bütünüyle bir giderime olanak bulunmadığında ve hatta sadece “gerektiği taktirde” (Fransızca metinde «s’il y a lieu») adil karşılığa hükmedeceğini öngörmektedir.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Giderim Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.