Yayin Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi (Bogota Bildirisi)

531
Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi (Bogota Bildirisi)
Amerika Devletleri Uluslararası Konferansı
Bildiri/Bildirge/Beyanname
Bogota
1948
Peşi sıra gelen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine kadarki ilk evrensel insan hakları belgesi olarak kabul gören Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi Nisan 1948'de Bogota, Kolombiya'da dokuzuncu Amerika Devletleri Uluslararası Konferansı katılımcıları tarafından imzalanmıştır.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Diğer ilgili Ulusalararası ve bölgesel kuruluşlar
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.