Yayin Avrupa Yerel Yaşamda Kadın – Erkek Eşitliği Şartı

532
Avrupa Yerel Yaşamda Kadın – Erkek Eşitliği Şartı
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR)
Sözleşme
Innsbruck
2006
Bu belge Mayıs 2006’da Innsbruck’da düzenlenen CEMR genel kurulunda sunulmuştur. Bu Şart, Avrupa’daki yerel ve bölgesel yönetimlerin yetkilerini kullanmak ve ortaklıklar oluşturmak suretiyle vatandaşları için daha fazla eşitliği hayata geçirme görevini edinmeleri amacıyla hazırlanmıştır.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Diğer ilgili Ulusalararası ve bölgesel kuruluşlar
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.