Yayin Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması

533
Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması
Ahmet Hamdi Topal
Makale
Mevzuat Dergisi
2004
Birleşmiş Milletler sisteminde insan haklarının uluslararası alanda korunması amacına yönelik düzenlemeler örgütün faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla kurulmuş organlar bünyesinde ya da BM öncülüğünde insan haklarının korunması amacıyla gerçekleştirilen sözleşmelerde düzenlenmiştir. Dolayısıyla BM sisteminde insan haklarının uluslararası alanda korunması amacıyla oluşturulmuş mekanizmalar düzenlendikleri hukuki yapılara göre şekil ve etki bakımından farklılıklar taşımaktadır. Bu durumda Birleşmiş Milletlerin insan haklarının uluslararası düzeyde korunmasına yönelik işlevi BM Andlaşması çerçevesinde oluşturulan mekanizmalar ve insan hakları ile ilgili olarak BM bünyesinde gerçekleştirilen sözleşmelerde oluşturulan mekanizmalar olmak üzere iki başlık altında incelenebilir.
Araştırmalar
Hakemli Makaleler
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.