Yayin AİHS'nin 10.Maddesi Çerçevesinde Şiddet Unsuru İçeren İfade - Güneydoğu Davalarından Örnekler

534
AİHS'nin 10.Maddesi Çerçevesinde Şiddet Unsuru İçeren İfade - Güneydoğu Davalarından Örnekler
Ozan Değer
Makale
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
2007
Bu çalışma, AİHS’nin 10.maddesi çerçevesinde şiddet unsuru içeren ifadelerin konu alındığı kimi Güneydoğu Davalarını ele almaktadır. Güneydoğu Davaları, AİHM’nin geliştirdiği içtihadın geneli bağlamında çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu davalar, daha sonra tekrar tekrar başvurulan kaynak olma niteliği taşımışlardır; ayrıca söz konusu davalar, ifade özgürlüğü bakımından hem Türkiye’nin ve AİHM’nin konuya bakış açılarının, hem de bir ulusal mahkeme ile ulusal sınırları aşan bir mahkemenin düşünce ve karar sistematiklerindeki olası farklılıkların görülmesi açısından da önem teşkil etmektedirler.
Araştırmalar
Hakemli Makaleler
İfade Özgürlüğü
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.