Yayin Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik

535
Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Yönetmelik
Türkiye
2013
Bu Yönetmeliğin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, belediyelere, il özel idarelerine ve sivil toplum kuruluşlarına ait kadın konukevlerinin açılışı, işleyişi, hizmetin çeşit ve niteliği, denetimi, kurumlar arası işbirliği ile çalışanların görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Yönetmelikler
Kadın Hakları
Kadınlar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.