Yayin Kadınların İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması

536
Kadınların İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması
Bertil Emrah Öder
Makale
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kadınların insan haklarının uluslararası düzeyde korunmasına ilişkin bu çalışma, konunun hem içerik hem de biçim yönünden birbirinden farklı ve oldukça zengin hukuksal birikimini bir araya getirmektedir. Çalışmada, söz konusu birikimin (1) sözleşme, bildiri, genel yorum, tavsiye kararı, rapor, sonuç gözlemi gibi belgeleri; (2) uluslararası içtihadın önde gelen örnekleri, gözden geçirilerek derlenmiştir.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Kadın Hakları
Kadınlar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.