Yayin Dünya Toplumsal Kalkınma Zirve Toplantısı Eylem Programı

539
Dünya Toplumsal Kalkınma Zirve Toplantısı Eylem Programı
Birleşmiş Milletler
Eylem Planı
Birleşmiş Milletler
1995
Bu Eylem Programı'nda Dünya Toplumsal Kalkınma Zirve Toplantısı'nda kabul edilen Kopenhag Toplumsal Kalkınma Deklarasyonu'nda açıklanmış olan taahhütlerin yerine getirilmesi ve saptanan ilkelerin uygulanmasına ilişkin politika, eylem ve önlemleri genel hatlarıyla açıklanmaktadır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Üye Devletler İçin BM Ajanslarının Tematik Planlar
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.