Yayin Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü Konulu Rapor

54
Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü Konulu Rapor
Thomas Hammerberg
Raporlar
Avrupa Konseyi
2011
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammerberg'in 27-29 Nisan 2011 tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaretini müteakiben hazırladığı rapor.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
İnsan Hakları Komiseri
İfade Özgürlüğü
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.