Yayin Ekonomik ve Sosyal Konsey Genel Sekreter Özel Temsilcisi'nin İnsan Hakları Savunucularına İlişkin Raporu

540
Ekonomik ve Sosyal Konsey Genel Sekreter Özel Temsilcisi'nin İnsan Hakları Savunucularına İlişkin Raporu
Hina Jilani, Genel Sekreter Özel Temsilcisi
Yerinde Gözlem Raporu
Birleşmiş Milletler
2004
Özel Temsilci; Hükümet yöneticileriyle, çok çeşitli insan hakları savunucularıyla, uluslararası, hükümetler arası kurumların ve Devletlerin temsilcileriyle görüştüğü, 2004 Ekim ayının 11’den 20’sine kadar süren bir Türkiye ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin amacı, Türkiye’deki insan hakları savunucularının durumu ve rolünü değerlendirmekti. Birinci bölümde, Özel Temsilci, Türkiye’deki insan hakları savunucularının çalıştığı yasal ve kurumsal ortamı tanımlamaktadır. Özellikle ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü alanlarında hükümet tarafından yapılan kapsamlı reform sürecini değerlendirmektedir. İkinci bölümde, Özel Temsilci, Türkiye’deki insan hakları savunucularının kapasitesini ve faaliyetlerini engelleyen durumları incelemektedir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
İnsan Haklarının Yaygınlaştırılması ve Korunması
Genel
İnsan Hakları Savunucuları
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.