Yayin İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubu Türkiye Ülke Raporu 2010

544
İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubu Türkiye Ülke Raporu 2010
Türkiye
Raporlar
Birleşmiş Milletler
2010
İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubu Sekizinci Oturum Cenevre, 3-14 Mayıs 2010 İnsan Hakları Konseyi kararı 5/1* 15 (a) paragrafı uyarınca sunulan ülke raporu* Türkiye
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
İnsan Hakları Konseyi
Evrensel Periyodik İzleme
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.