Yayin İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubu - BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi Tarafından Hazırlanan Derleme

545
İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubu - BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi Tarafından Hazırlanan Derleme
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi
Raporlar
Birleşmiş Milletler
2010
Bu rapor, konusu olan Taraf Devletin gözlemleri ve önerileri de dâhil olmak üzere sözleşme organları ve özel yetkili birimlerin raporlarında ve ilgili diğer Birleşmiş Milletler belgelerinde yer alan bilgilerin bir derlemesidir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) tarafından kamuya açık olarak yayınlanmış raporlarda yer alanlar haricinde, bu raporda herhangi bir fikir, görüş ya da öneri bulunmamaktadır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
İnsan Hakları Konseyi
Evrensel Periyodik İzleme
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.