Yayin İnsan Hakları Özel Raportörünün Din ve İnanca Dayalı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılığın Tüm Biçimlerinin Ortadan Kaldırılmasına Dair Ara Dönem Raporu

546
İnsan Hakları Özel Raportörünün Din ve İnanca Dayalı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılığın Tüm Biçimlerinin Ortadan Kaldırılmasına Dair Ara Dönem Raporu
Abdelfattah Amor, İnsan Hakları Komisyonu Özel Raportörü
Raporlar
Birleşmiş Milletler
2010
Genel Sekreter, 17 Aralık 1999 54/159 nolu kararı ile uyumlu olarak 30 Kasım- 9 Aralık 2000 tarihleri arasına Türkiye ziyareti ile ilgili olarak, İnsan Hakları Komisyonu Özel Raportörü, Abdelfattah Amor tarafından hazırlanan, din ve inanç özgürlüğüne dayalı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın tüm biçimlerinin ortadan kaldırılması ara raporunu Genel Kurul Ek 1’de üye devletlere dağıtmaktan onur duyar.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Özel Prosedürler
Din ve Vicdan Özgürlüğü Özel Raportörü
Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.