Yayin UNESCO Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi

548
UNESCO Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
Bildiri/Bildirge/Beyanname
Birleşmiş Milletler
2001
Genel Konferansa, UNESCO’nun Birleşmiş Milletler sistemi içinde, zengin kültürel çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesini garanti altına almaya yönelik özel görev yönergesinin farkında olarak, Aşağıdaki ilkeleri ilan edip ve işbu Beyanname’yi kabul etmiştir. ...
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Birleşmiş Milletler (BM)
Kültürel Haklar
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.