Yayin İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - II: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi Işığında Nefret İçerikli ve Irkçı Nitelikli Düşünce Açıklamaları

550
İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - II: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi Işığında Nefret İçerikli ve Irkçı Nitelikli Düşünce Açıklamaları
Elif Küzeci
Makale
Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi
2006
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kuruluşuna dayanak olan ve “İnsan Hakları Avrupa Anayasası” olarak nitelendirilebilecek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin nefret içerikli ve ırkçı nitelikli düşünce açıklamalarına yaklaşımını ortaya koymanın birkaç açıdan yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Öncelikle Avrupa’da özgürlüklerin bekçisi olarak nitelendirilebilecek Mahkemenin hangi durumlarda sınırlamayı kabul ettiğinin anlaşılması düşünceyi açıklama özgürlüğünü yorumlama şekli hakkında önemli ipuçları verecektir. Ayrıca Mahkemenin yaklaşımı hakkında bilgi edinilmesi ve bu yaklaşımın değerlendirilmesi kanımızca, başka zeminlerde yürütülen tartışmalara da ışık tutacaktır.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.