Yayin İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - III: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Bilgi Edinme Hakkı: Özel Hayatın Gizliliği X İfade Özgürlüğü

551
İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - III: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Bilgi Edinme Hakkı: Özel Hayatın Gizliliği X İfade Özgürlüğü
Cavidan Soykan
Makale
Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi
2006
Devletin tek yanlı işlem yapma yetkisi karşısında savunma hakları bakımından zayıf konumda olan birey, bu hak sayesinde idare önünde güçlendirilmiş olmaktadır. Bilgi edinme hakkı, bir bakıma başta vermiş olduğumuz ilk tanımı gereği pozitif dayanağını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesinde bulmaktadır. Bu nedenle Sözleşme’nin söz konusu 10. maddesine daha yakından bakmak yararlı olacaktır.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
İfade Özgürlüğü
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.