Yayin İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - V: Polis Vazife ve Salahiyet Kanunda Değişiklik

552
İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - V: Polis Vazife ve Salahiyet Kanunda Değişiklik
Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik: Durdurma-Kimlik Sorma- Arama- Parmak İzi Alınması- Silah Kullanma
Makale
Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi
2007
Güvenlik, günümüz Türkiye’sinde siyasetin temel belirleyici güdüsü haline gelmiştir. Toplumsal hayatın her alanında güvenlik talebi tüm diğer insani güdülerin üstüne çıkmakta ve diğer talepleri kendine tabi kılmaktadır. Üst sınıfların, kent hayatına hâkim olan güvensizlik yüzünden “güvenli sitelere” toplandığını müşahede ediyoruz. Yine birçok insanın “güvenli seyahat”ten yana tercih kullandığını, şehirlerarası (veya şehir içi?) yolculuklarda güvenlik talebinin ön plana çıktığını görüyoruz. Güvenlik istemini kışkırtan bir tehlike algısı yaşamın her yanına sirayet etmiş durumda ve siyaseten en çok ciddiye alınan talebi de bu teşkil ediyor. Her alanda etkili olan ve sonuç yaratan bu güvenlik istemi, sadece bir alanda hükmünü icra edememektedir: Sosyal-ekonomik hayat. İş ve güvencesinden zenginliklerin paylaşılmasına kadar her türlü sosyal sorun alanı, güvenlik ilkesi yerine etkinlik ilkesinin kontrolü altına bırakılmış durumda.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.