Yayin İnsan Hakları. Evet! Engelli Haklarına Dair Eylem ve Savunuculuk

553
İnsan Hakları. Evet! Engelli Haklarına Dair Eylem ve Savunuculuk
Minnesota İnsan Hakları Kaynak Merkezi; Janet E. Lord, Katherine N. Guernsey, Joelle M. Balfe, ve Valerie L. Karr Editör, Nancy Flowers
Kitap
Minnesota Üniversitesi
2007
İnsan Hakları Eğitim Serisi Konu Kitabı 6, erişilebilir ve kullanımı kolay eğitim el kitabından oluşmakta, savunuculuğu ve insan hakları eğitimini güçlendirmek üzere insan hakları savunucuları ve uygulayıcıları için büyük bir kaynak sağlamaktadır. Eğitim materyallerinin üç bölüme ayrılmış olması – engelliliğin insan hakları bağlamında ayrıntılı bir şekilde işlenmesi, Sözleşme’nin madde madde açıklanması ve gelecek için savunuculuk ve eylem planları- özellikle yeni Sözleşme’ye odaklanarak, fakat hukuktan ve daha geniş insan hakları sistemi deneyimlerinden de yararlanarak insan haklarını kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Önemli olarak, her ünite kurs katılımcılarını engelli haklarına saygıyı sınıfın dışında da yaymaya söz vermeleri için teşvik eder. Kısımlara ayrılmış format uygulayıcılara uzun bir süreye yayılmış tam bir eğitim paketi veya insan haklarına ilişkin belirli konularda kısa eğitim oturumları sağlama fırsatı sunmaktadır. “İnsan Hakları. EVET!” başlıklı kitap İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü ile işbirliği içerisinde yürütülen ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı tarafından finansal olarak desteklenen “Türkiye’de Engelli Kişilerin İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında tercüme edilmiş ve hazırlanmıştır.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.