Yayin İnsan Hakları için Diyalog Dergisi -1

556
İnsan Hakları için Diyalog Dergisi -1
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Süreli Yayın
Ankara
2009
İnsan Hakları İçin Diyalog dergisi, İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) tarafından yayımlanan iki aylık bir yayın. İnsan Hakları İçin Diyalog’un temel amacı, insan hakları alanında çalışan bireylerin, uzmanların, üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin hem kendi aralarındaki iletişimi, paylaşımı, işbirliğini ve dayanışmayı hem de bu aktörlerin kamu idaresi ile iletişimini ve diyaloğunu güçlendirmektir. Bu çerçevede Dergi, bireylerin, örgütlerin ve kamu idaresinin, birbirlerinin çalışmalarından doğrudan haberdar olmalarının yanı sıra, insan hakları hareketinin, kamu idaresinin insan haklarıyla ilgili çalışmalarından, plan ve programlarından zamanında bilgi sahibi olmasını sağlamaya çalışmaktadır.
Dergiler/Bültenler
Ulusal STK'lar
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.