Yayin Türkiye: İnsan Hakları Savunucularını Savunun

558
Türkiye: İnsan Hakları Savunucularını Savunun
İnsan Hakları Gündemi Derneği
Bilgi Notu
İzmir
2008
İnsan Hakları Gündemi Derneği tarafından hazırlanan bu metin, Türkiye’deki insan hakları savunucularına yönelik baskı, yıldırma ve korkutma eylemlerine odaklanmakta ve geçmişle bugün arasında bir bağlantı kurmak yoluyla, Türkiye’deki insan hakları savunucularına yönelik baskı, şiddet, yıldırma ve korkutma eylemlerine karşı bir tepki verme ve aynı zamanda somut çözüm önerilerini sunmayı amaçlamaktadır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Örgütlenme Özgürlüğü
İnsan Hakları Savunucuları
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.