Yayin Türkiye'de Çocuk Haklarının Durumu 2001 - 2011

559
Türkiye'de Çocuk Haklarının Durumu 2001 - 2011
Çocuk Hakları Raporlama Girişimi
Raporlar
Türkiye
2012
Bu rapor, bir dizi STK danışma toplantısı ve odak gruplarının yanında, 2008’den beri yüz elliden fazla çocukla yapılan derinlemesine görüşmeler aracılığıyla, Ankara Çocuk Hakları Platformu (Ankara’da Sekiz Çocuk Hakları STK’sı) ve İnsan Hakları Orak Platformu’na (Ülke çapında üç STK) dâhil STK’ların işbirliği ve Çocukların Ticari Amaçlı Cinsel İstismarıyla Mücadele Ağı gibi ağların katılımıyla hazırlanmıştır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.