Yayin İnsan Haklarının Teşvik Edilmesi ve Korunması, Cezasızlık: Bağımsız Uzman Cezasızlık ile Mücadeleyle İlgili Prensipler Hakkındaki Güncel Raporu

562
İnsan Haklarının Teşvik Edilmesi ve Korunması, Cezasızlık: Bağımsız Uzman Cezasızlık ile Mücadeleyle İlgili Prensipler Hakkındaki Güncel Raporu
Diane Orentlicher, Bağımsız uzman
Nihai Gözlem Raporu
Birleşmiş Milletler
2005
İnsan Haklarının Teşvik Edilmesi ve Korunması, Cezasızlık Bağımsız uzman Diane Orentlicher'in cezasızlık ile mücadeleyle ilgili prensipler hakkındaki güncel raporu Ek Cezasızlıkla mücadele yoluyla insan haklarının teşvik edilmesi ve korunmasına ilişkin güncellenmiş prensipler
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Özel Prosedürler
İnsan Haklarının Teşvik Edilmesi ve Korunması Bağımsız Uzmanı
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.