Yayin Mahpusların Islahı için Asgari Standart Kurallar

564
Mahpusların Islahı için Asgari Standart Kurallar
Birleşmiş Milletler
Karar
Birleşmiş Milletler
1957
Mahpusların Islahı için Asgari Standart Kurallar 1955’te Cenevre’de toplanan Suçların Önlenmesi ve Suçluların Islahı üzerine Birinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiş, ve Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından 31 Temmuz 1957 tarihli ve 663 C (XXIV) sayılı ile 13 Mayıs 1977 tarihli ve 2076 (LXII) sayılı Kararlarıyla onaylanmıştır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
BM Genel Kurulu/Konferansı
Kararlar
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.