Yayin Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi 1 No'lu Genel Yorumu: Göçmen Ev İşçileri Hakkında

565
Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi 1 No'lu Genel Yorumu: Göçmen Ev İşçileri Hakkında
Birleşmiş Milletler Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2011
Ev işçiliği, bazı ülkelerde toplam istihdamın yüzde 10’una varmaktadır ve milyonlarca birey için önemli bir meslektir. Geçtiğimiz on yirmi yılda, ev işçileri arasında göçmenlerin giderek yaygınlık kazanması dikkati çeken bir eğilimdir. Kadınlarsa bu işçiler arasında baskın bir çoğunluğu oluşturmaktadır. Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi (bundan sonra Komite olarak anılacaktır), geniş kapsamlı ulusal ve uluslararası yasal çerçevelerde ev işçiliğine ya da ev işçilerine açıkça gönderme yapılmadığına dikkati çekerek, Ekim 2009 tarihindeki on birinci oturumunda, Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) altında, göçmen ev işçileri ile ilgili yükümlülüklerini nasıl uygulayacakları konusunda Devletlere yol göstermek amacıyla bir genel yorum yayımlama kararı almıştır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Göçmen İşçilerin Hakları Komitesi
Mülteci Hakları
Sığınmacı ve Mülteciler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.