Yayin Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'ne (CEDAW) sunduğu Ara Dönem Raporu

566
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'ne (CEDAW) sunduğu Ara Dönem Raporu
Türkiye
Raporlar
Birleşmiş Milletler
2012
Bu rapor, CEDAW Komitesi’nin talebi üzerine, 30 Temmuz 2010 tarih ve CEDAW/C/TUR/CO/06 numaralı Nihai yorumların 17. ve 23. paragraflarında yer alan tavsiye kararlarını uygulamak üzere atılan adımlara ilişkin yazılı bilgi sunma yükümlülüğü kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Rapor hazırlanırken, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra kadının insan hakları alanında çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları ile akademisyenlerin görüşlerine de başvurulmuştur.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadın Hakları
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.