Yayin Olağanüstü Durumlarda ve Silahlı Çatışma Hallerinde Kadınların ve Çocukların Korunmasına Dair Bildirge

568
Olağanüstü Durumlarda ve Silahlı Çatışma Hallerinde Kadınların ve Çocukların Korunmasına Dair Bildirge
Birleşmiş Milletler
Bildiri/Bildirge/Beyanname
Birleşmiş Milletler
1974
14 Aralık 1974 tarihli ve 3318 (XXIX) sayılı Genel Kurul kararıyla ilan edilmiştir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
BM Genel Kurulu/Konferansı
Kararlar
Fiziksel ve Zihinsel Bütünlüğün Korunması Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.