Yayin Yargıçların ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörünün Ön Gözlemleri: Türkiye Ziyareti

569
Yargıçların ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörünün Ön Gözlemleri: Türkiye Ziyareti
Gabriela Knaul, Yargıçların ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörü
Nihai Gözlem Raporu
Birleşmiş Milletler
2011
Birleşmiş Milletler Yargıçların ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörü olarak 10-14 Ekim 2011 tarihlerinde Hükümetin davetiyle gerçekleşen ziyaret Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’ı kapsadı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Özel Prosedürler
Hakimler ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörü
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.