Yayin Yargısız, Kısayoldan ya da Keyfi İnfazlar Konusunda Özel Raportörün Raporu

570
Yargısız, Kısayoldan ya da Keyfi İnfazlar Konusunda Özel Raportörün Raporu
Christof Heyns, Yargısız, kısayoldan ya da keyfi infazlar konusunda Özel Raportör
Nihai Gözlem Raporu
Birleşmiş Milletler
2014
Yargısız, kısayoldan ya da keyfi infazlar konusunda Özel Raportör’ün İnsan Hakları Konseyi’nin 17/5 No’lu kararı uyarınca Konsey’e sunduğu raporda, yasanın uygulanması sırasında yaşam hakkının korunması konusu ele alınmakta ve iç hukukun polisin (özellikle öldürücü) güç kullanımını uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için koordineli çalışmaların yürütülmesi gerektiği belirtilmektedir. Rapor, Konsey’in uzaktan kumandalı uçaklar, başka bir deyişle insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin yasal çerçevenin temel unsurlarını belirlemesini önermekte ve Konsey’in otonom silah sistemleri konusunu takip etmeye devam etmesi çağrısında bulunmaktadır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Özel Prosedürler
Hukuk Dışı, Yargısız ya da Keyfi İnfazlar Özel Raportörü
Yaşam Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.