Yayin Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Bildiri

571
Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Bildiri
Birleşmiş Milletler
Bildiri/Bildirge/Beyanname
Birleşmiş Milletler
1992
Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Bildiri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulun 18 Aralık 1992 tarih ve 47/133 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
BM Genel Kurulu/Konferansı
Kararlar
Zorla Kaybedilme
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.