Yayin Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi Haritalama Çalışması Araştırma Raporu

575
Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi Haritalama Çalışması Araştırma Raporu
Sevinç Eryılmaz Dilek, Ulaş Karan
Raporlar
İstanbul
2009
Bu çalışma İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Şubat 2009’da başlatılan “Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele” başlıklı Proje çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Proje, Türkiye’de ayrımcılıkla mücadeleye yönelik mevcut mekanizmaları güçlendirmeyi ve süregelen ayrımcı uygulamaların ve pratiklerin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için özellikle Avrupa Birliği (AB) tarafından 2000 yılında yayınlanan ve özelde ırk ayrımcılığına karşı mücadeleyi öngören 2000/43/EC sayılı Konsey Direktifi ve istihdamda eşit muameleyi öngören 2000/78/EC sayılı Konsey Direktifi’nde yer alan ayrımcılık temellerinden ırk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık konularıyla ilgili çalışmalar yapan sivil toplumun ayrımcılıkla mücadeledeki rolü güçlendirilmeye çalışılacaktır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.