Yayin Afrika (Banjul) İnsan ve Halkların Hakları Şartı

580
Afrika (Banjul) İnsan ve Halkların Hakları Şartı
Afrika Birliği Örgütü (ABÖ)
Sözleşme
Afrika
1981
İnsan haklarının bölgesel düzlemde tanınması, korunması ve uygulanmasına ilişkin düzenlenmiş ve Afrika kıtasına ilişkin belge niteliğinde olan Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı (Afrika Şartı), 27 Haziran 1981 tarihinde Afrika Birliği Örgütü (ABÖ) tarafından kabul edilmiş olup, 21 Ekim 1986 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Şart, “Banjul Şartı” diye de adlandırılır.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Diğer ilgili Ulusalararası ve bölgesel kuruluşlar
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.