Yayin Çocuk Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Amaçlı AB Rehber İlkeleri

581
Çocuk Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Amaçlı AB Rehber İlkeleri
Avrupa Birliği
Temel Prensip
Avrupa Birliği
2007
AB düzeyinde ise insan hakları alanındaki Rehber İlkeler, AB’nin çocuk haklarıyla da ilgili olan genel insan hakları dış politikası kapsamında insan haklarının geliştirilmesi ve korunması çalışmaları için sağlam bir bölgesel çerçeve teşkil eder. Çocuk haklarının daha da geliştirilmesi amacıyla AB yıllardır özellikle aşağıdaki unsurları içeren çok boyutlu eylemlerde bulunmaktadır.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Avrupa Birliği
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.