Yayin Çocuk Haklarının Desteklenmesi ve Korunmasına İlişkin AB Kılavuz İlkeleri (2017)

582
Çocuk Haklarının Desteklenmesi ve Korunmasına İlişkin AB Kılavuz İlkeleri (2017)
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu;
Kitap
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
2017
Kılavuz İlkelerin 2007’de kabul edilmesinden beri hem küresel olarak hem de AB dış ilişkilerinde çocuklara dair AB politikasında çocuk haklarına ilişkin birçok gelişme meydana gelmiştir ve bu nedenle Kılavuz İlkelerin güncellenmesi şart olmuştur. Yalnızca 2015 yılında, aralarında, çocuk ve gençlerin hak ve imkanlarının tam olarak kullanılabileceği bir bakım ortamının onlara sağlanmasının taahhüt edildiği 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi (paragraf 25) ve Kalkınma için Finansman anlaşması (Addis Ababa Eylem Gündemi) gibi bir seri ilgili uluslararası anlaşma kabul edilmiştir.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.