Yayin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Türk Ceza Hukukunda Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi

583
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Türk Ceza Hukukunda Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi
Gülşah Bostancı
Makale
İstanbul
2007
Tezde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 7. maddesi bağlamında suçta ve cezada kanunilik ilkesi incelenirken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ilkeye ilişkin kararlarından da yararlanılmıştır. Bu kararların, sözleşmeye taraf olan devletlerin ilkeyi yorumlaması ve değerlendirmesi bakımından yol gösterici nitelikte olduğu görülmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kanunilik ilkesi kapsamında, sadece suç ve ceza içeren hükümlerin açık bir biçimde kanunla belirlenmesi gerekliliğini değerlendirmemektedir. Bu bağlamda, kararlarında, suç ve ceza içeren hükümlerin, fail aleyhine geriye yönelik olarak uygulanmaması ve kıyasa yol açacak şekilde yorumlanmaması gerektiğini de önemle vurgulamaktadır.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.