Yayin Gazete Haberlerine Yansıyan Silahlı Şiddet Olayları 2001-2011

584
Gazete Haberlerine Yansıyan Silahlı Şiddet Olayları 2001-2011
Umut Vakfı; Aslı Ünal
Medya İzlem Raporu
İstanbul
2011
Bu çalışma, çeşitli haber kaynaklarından elde edilerek oluşturulan “Umut Vakfı Arşivi”nde yer alan, silahlı şiddet olaylarına ilişkin haberlerin istatistiksel analizinden oluşmaktadır. Veriler 2001 yılının son 7 ayından, 2011 yılının ilk 6 ayına kadar olan bir zaman dilimini kapsamaktadır. 10 senelik bir zaman aralığını içermekte olan toplam 4625 olayın analizi yapılmıştır. Haberler mağdurun ya da mağdurların cinsiyeti ile saldırıda bulunan kişi ya da kişilerin cinsiyetine, olayın oluşuna etki eden faktörlere, olaydan etkilenen mağdurların ve saldırıda bulunan kişilerin sayısına, bunlar arasındaki ilişkiye, olayda kullanılan silahın türüne ve olay yerine göre kategorize edilerek analiz edilmiştir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Yaşam Hakkı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.