Yayin Engelli Çocuklar ve Gençlerin Genel Eğitim Sistemine Katılmaları ile İlgili Avrupa Konseyi ve Konsey Bünyesinde Toplanan Eğitim Bakanlıklarının Kararı

586
Engelli Çocuklar ve Gençlerin Genel Eğitim Sistemine Katılmaları ile İlgili Avrupa Konseyi ve Konsey Bünyesinde Toplanan Eğitim Bakanlıklarının Kararı
Avrupa Konseyi
Karar
Avrupa Konseyi
1990
Konseyin ve Konsey bünyesinde toplanan Eğitim Bakanlıklarının 31 Mayıs 1990 tarihli Özürlü Çocuklar ve Gençlerin Genel Eğitim Sistemine Katılmaları ile İlgili Kararları
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Avrupa Konseyi
Eğitim Hakkı
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.