Yayin Türkiye: İfade Özgürlüğü Üzerinde Süregelen Kısıtlamalar Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na Mektup

587
Türkiye: İfade Özgürlüğü Üzerinde Süregelen Kısıtlamalar Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na Mektup
İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch)
Makale
Ankara
2007
İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından 13 Nisan 2007 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na yazılan "Türkiye: İfade Özgürlüğü Üzerinde Süregelen Kısıtlamalar" konulu mektup.
Yazı
Basın Açıklaması/Açık Mektup
Uluslararası
İfade Özgürlüğü
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.