Yayin Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet ve Onları Hedef Alan Her Türlü Ayrımcılıkla Mücadele Konusunda AB Rehber İlkeleri

588
Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet ve Onları Hedef Alan Her Türlü Ayrımcılıkla Mücadele Konusunda AB Rehber İlkeleri
Avrupa Birliği Konseyi
Temel Prensip
Avrupa Birliği
2008
Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda Rehber İlkeler'in kabul edilmesi AB’nin, kadınların hakları konusunu bir öncelik haline getirme ve bu alanda uzun vadeli eyleme geçme yönündeki açık iradesinin bir işaretidir. AB, kadınlar ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusuna odaklanarak, günümüz dünyasının en önemli insan hakları ihlallerinden birine karşı harekete geçecektir. Bu Rehber İlkeler, eksiksiz ve çok taraflı bir müktesebata dayanmaktadır. Bu müktesebatın en yakın tarihli kilit unsurları BM Genel Sekreterinin kadınlara yönelik her türlü şiddet konusundaki derinlemesine çalışması (2006), şiddet göstergeleri konusunda BM Özel Raportörü Sayın Yakın Ertürk’ün çalışmaları (2008), kadınlara yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılması girişimlerinin yoğunlaştırılmasına dair 61/143 sayılı BM kararı ve kadın, barış ve güvenlik konusunda 1325 (2000) ve 1820 (2008) sayılı BM Güvenlik Konseyi kararları ile kadınların silahlı çatışmalardaki durumu ve çatışma sonrasında ülkelerindeki yeniden yapılanma faaliyetleri ile demokratik süreçteki rolleri hakkındaki 2005/2215 sayılı Avrupa Parlamentosu kararı, insan hakları konusundaki Sözleşmeler, uluslararası insani hukuk ve Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsünün ilgili hükümleridir. Rehber İlkeler aynı zamanda Demokrasi ve İnsan hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) da dahil olmak üzere AB’nin ve üye ülkelerin diğer mali araçlarıyla finanse edilecek, kadın ve kız çocuklarını hedef alan daha fazla sayıda projenin uygulanmasını teşvik etmeyi de amaçlamaktadır.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Avrupa Birliği
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.